НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9980173 Картинка 1003837 Картинка 7423015 Картинка 9736107 Картинка 9311583 Картинка 9060947 Картинка 3823041 Картинка 9869057 Картинка 4326227 Картинка 3223319

Предстоящ ремонт на асфалтовата алея от Ректората към Студентския стол


От 13.03.2023 г. започва преасфалтиране и подмяна на бордюрите на алеята от Ректората до Студентския стол на НСА (обозначена на картата). Ремонтните дейности ще продължат до края на м. март. 

Умоляваме колегите да проявят разбиране и съобразителност, като паркират на обозначените за целта места.
 
Facebook Twitter Share