НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5554841 Картинка 4335262 Картинка 9778872 Картинка 1109000 Картинка 644427 Картинка 7891848 Картинка 7545485 Картинка 942831 Картинка 3721900 Картинка 7300158

Среща с експертната група от НАОА с докторантите в професионално направление 7.6. спорт


Във връзка с акредитацията на докторските програми на НСА „Васил Левски“ в професионално направление 7.6. Спорт, на 21.02.2023 (вторник) от 15:00 ч. в Заседателната зала на 3 етаж на Ректората ще се проведе среща на Експертната група от НАОА с всички докторанти в докторските програми „Теория и методология на спортната наука“ и „Спортна психология“.


 
Facebook Twitter Share