НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3915046 Картинка 8320192 Картинка 4587472 Картинка 281135 Картинка 9715068 Картинка 1888179 Картинка 125306 Картинка 2014369 Картинка 8307169 Картинка 10009114

Среща на експертната група от НАОА с академичния състав в докторските програми в професионално направление 7.6. Спорт


Във връзка с акредитацията на докторските програми на НСА „Васил Левски“ в професионално направление 7.6. Спорт на 21.02.2023 (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на 3 етаж на Ректората, ще се проведе среща на Експертната група с академичния състав, осъществяващ обучението на докторантите в докторските програми „Теория и методология на спортната наука “ и „Спортна психология“.


 
Facebook Twitter Share