НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6616338 Картинка 3974242 Картинка 2265683 Картинка 397032 Картинка 4177262 Картинка 5452635 Картинка 29461 Картинка 10159287 Картинка 9164732 Картинка 9554284

Ползване на входовете на Ректората


Влизането в Ректората на НСА става през централния вход или от входа на Закрити спортни съоръжения.

Северният вход е предназначен и оборудван за достъп на хора с увреждания. При необходимост от такъв достъп, посетителите се обръщат за съдействие към дежурния служител по охрана на тел.: 0884855435. 
Facebook Twitter Share