НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5222836 Картинка 11670431 Картинка 10764710 Картинка 10419244 Картинка 1266070 Картинка 12145525 Картинка 6557578 Картинка 5804163 Картинка 11074389 Картинка 11939564

Преподавателски мобилности в Университета в Белград, Сърбия, по Програма ЕРАЗЪМ+, КА131


Доцент Емил Аврамов и гл. ас. Милена Аврамова от Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал на НСА осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм+ във Факултета по спорт и физическо възпитание в Университета в Белград, Сърбия в периода от 18.12.2022 г. до 24.12.2022 г.

По време на мобилността доц. Емил Аврамов проведе лекции, свързани с техниката и тактиката на хандбалната игра, както и методиката на преподаване на хандбала в училище. Проведени бяха упражнения със студенти, като основните теми бяха основи на техниката и тактиката на играта в нападение и защита.

Доц. Емил Аврамов беше поканен да участва в комисия по защита на дипломни работи на треньори за защита на Master Coach 4 ниво по хандбал, заедно с проф. Владимир Копривица; проф. Зоран Владевид и доц. Милан Петрониевич.

По време на мобилността гл. ас. Милена Аврамова проведе обучение със студенти от Факултета по спорт и физическо възпитание по методика на преподаване на хандбала, свързана с техниката и тактиката на хандбалната игра, както и със студенти по избираема дисциплина „Мини хандбал“, където бяха проведени спортни и подготвителни игри за хандбал. 

Доц. Емил Аврамов и гл. ас. Милена Аврамова се срещнаха със свои колеги от Факултета по спорт и физическо възпитание, които ги запознаха с историята на факултета и с материалната база (многофункционална спортна зала, аулите на факултета, център за научни изследвания, общежития и др. на територията на факултета).

Обсъдени са възможности за съвместна работа и продължаване на сътрудничеството между Белградския университет и Национална спортна академия „Васил Левски“.
 


 
Facebook Twitter Share