НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5330672 Картинка 4864337 Картинка 2660277 Картинка 6625114 Картинка 10795594 Картинка 555224 Картинка 8324897 Картинка 273654 Картинка 555613 Картинка 8091954

Важно за курсовете „Обучение по меки умения/кариерно развитие“ и „Предприемачество“ в НСА


В изпълнение на проект ОМНИА № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР в Национална спортна академия ще се проведе обучение по предприемачество и кариерно развитие. Студентите, които заявиха желание за участие до 15 декември 2022 година, са разделени в 5 (пет) групи, като първата група започва на 01 февруари с курса „Меки умения и кариерно развитие“, провеждан от доц. Нина Атанасова. Обучението ще бъде провеждано онлайн. За тази цел всички студенти ще получат на електронната поща, с която са се регистрирали, информация за общото разпределение на групите, а тези, които са в първата група, ще получат допълнително информация за разпределението на часовете по теми, дните и часовете на провеждане на курса, както и линк за включване.

Ако имате въпроси преди стартирането на курсовете, може да се обърнете към Международен отдел. 

Моля, проверявайте си редовно пощата.
 
Facebook Twitter Share