НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8780217 Картинка 11198214 Картинка 10939019 Картинка 2931411 Картинка 10919353 Картинка 7733847 Картинка 11427314 Картинка 9917109 Картинка 7817160 Картинка 1284598

5.07.2022 - Удължаване на срока за компенсация за ел. енергия до 15.07.2022 за общежитията на НСА

Във връзка с Решение на МС № 202 от 26.04.2022 г., свързано с програма за подпомагане на студенти и докторанти ползвали студентски общежития през месеци януари, февруари, март и април 2022 година, Ви информираме, че същите могат да получат компенсация за ел.енергия в размер определен от МОН (Януари – 9.92лв; Февруари – 8.04лв; Март – 12.03лв; Април – 6.12лв)
В случай, че желаете да получите компенсация е необходимо в срок до 15.07.2022 г. да посетите лично домакин-управителя на съответното общежитие, в което сте настанени и предоставите лична карта. 
??????? ??? Facebook Twitter Share