НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9854870 Картинка 3117009 Картинка 11274911 Картинка 2402322 Картинка 7551330 Картинка 1650743 Картинка 291602 Картинка 8446242 Картинка 345653 Картинка 1384179

5.07.2022 - Скръбна вест – Почина доц. Недялка Колева

С голямо прискърбие ректорското ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски“ уведомява академичната общност, че на 90 – годишна възраст почина доц. Недялка Колева – дългогодишен преподавател и уважаван колега в катедра „Теория на физическото възпитание“.
В своята научна кариера доц. Колева разработва над 20 учебници и множество методически пособия, пряко свързани с развитието на теорията и методиката на физическото възпитание. Нейните научни интереси са в областта на методиката на обучение по лека атлетика, проблемите на учебния процес и познавателната дейност по физическо възпитание, научната организация на труда, реализацията и професионалното майсторство на учителя по физическо възпитание и спорт в България. Под научното й ръководство са създадени и успешно въведени програми по физическо възпитание в училищата, издадени са методически ръководства за преподавателите, а дисертационни трудове защитават трима докторанти на Академията.

Поклон пред паметта на доц. Недялка Колева!

Поклонението ще бъде на 7 юли 2022 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в храм „Свети Георги“, кв. „Дървеница“ – София. 
??????? ??? Facebook Twitter Share