НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11302623 Картинка 6576821 Картинка 4068340 Картинка 2073541 Картинка 1943793 Картинка 6405126 Картинка 10596265 Картинка 7449639 Картинка 2656783 Картинка 1924509

29.06.2022 - Мария Оряшкова придоби образователна и научна степен „доктор“ в НСА

Днес една от най-титулуваните български спортистки – Мария Оряшкова, защити успешно в НСА „Васил Левски“ дисертационния си труд „Специализирана предсъстезателна подготовка при подрастващи самбисти“. 
Шесткратната световна и десеткратна европейска шампионка по самбо придоби образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 7.6 Спорт по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“. Научен ръководител в поредното успешно начинание на шампионката е доц. Тодор Маринов, доктор – ръководител на катедра „Теория на физическото възпитание“.  
След края на защитата Мария Оряшкова сподели, че за нея ще е чест като прекрати активната си състезателна кариера да стане част от преподавателския екип на Спортната академия. 
??????? ??? Facebook Twitter Share