НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4652651 Картинка 6298183 Картинка 7928382 Картинка 214259 Картинка 5591705 Картинка 4386159 Картинка 8678719 Картинка 11373186 Картинка 3631300 Картинка 1648462

21.06.2022 - В края на юли – обучение по проект “ИКТ за организиране на виртуални конференции”

В края на месец юли (25 – 29 юли) в Букурещ, Румъния, ще се проведе обучение по проект „ИКТ за организиране и провеждане на виртуални конференции“ (Erasmus + 2020-1-BG01- KA226-HE-094966 ).

В обучението могат да участват както студенти и докторанти, така и преподаватели от всички специалности в Академията. За включване в събитието е необходимо да бъде представено заявление в свободен текст, в което да бъде посочено: статут –студент/ докторант/ преподавател, ниво на владеене на английски език (работен език на програмата) и интерес към организирането на виртуални научни събития. Разноските за обучението са за сметка на проекта.

Заявленията се подават в Международен офис (стая 504, 505) до 10 юли.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share