НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2603494 Картинка 304460 Картинка 11362848 Картинка 10478672 Картинка 9485025 Картинка 6323186 Картинка 5075016 Картинка 9807570 Картинка 1353193 Картинка 2847474

16.06.2022 - Обществено приобщаване към резултатите от международен проект

На 10 юни, във Водно-учебната база на Национална спортна академия в Равда се проведе събитие по проект „Оптимално използване на ИКТ за организиране на виртуални научни конференции“ (2020-1-BG01-KA226-HE-094966), одобрен и финансиран по програма Еразъм +, чиято цел бе разпространение на информация и приобщаване на широка публика към резултатите от проекта в контекста на провежданата в същата седмица традиционна международна Национална олимпийска академия на БОК. 
Участниците в Националната олимпийска академия бяха в основната си част учители  по физическо възпитание от цялата страна. В тяхната програма, съчетаваща представяне на приоритети в областта на образованието и обучението, нови методи на работа с ученици и възможности за постоянно повишаване на квалификацията на учителите както в реална, така и във виртуална среда, проведената проектна среща намери заинтересовани и активни участници. Националните участници бяха над 70, а международното участие включваше повече от 20 представители на образователни и академични общности. 
Програмата на срещата беше осъществена на английски език, в хибридна форма, като в нея участваха доц. Христо Андонов, г-жа Жаклин Бугейа, проф. Ненад Стоиликович и д-р Мариус Стоическу. 
??????? ??? Facebook Twitter Share