НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 518753 Картинка 2029079 Картинка 12335194 Картинка 4068121 Картинка 10388404 Картинка 9306229 Картинка 2837120 Картинка 5341707 Картинка 9006717 Картинка 11482577

20.05.2022 - Кариерно ориентиране – преход от учене към пазар на труда
На 19 май т.г. в Зала А1 на Национална спортна академия „Васил Левски“ се събраха студенти, ученици, преподаватели и учители, за да изразят мнение и да споделят опита си относно прехода от учебна към работна среда. Срещата премина по предварително разработена програма, в която върху основата на едно общо цялостно представяне на идеята за кариерно ориентиране работодатели от различни икономически браншове, в които се вписват квалификациите на НСА, представиха специфичните си изисквания за наемане на работна сила. Картината на пазара на труда, професиите на бъдещето, най-търсените компетенции и умения от работодателите, начини за самостоятелно развитие през целия съзнателен живот представи г-жа Гергана Раковска от Фондация на бизнеса за образованието. Ценната експертиза на г-жа Раковска привлече вниманието на аудиторията с множество данни, конкретни методи и средства за самоусъвършенстване с цел постигане на върхова професионална реализация след дипломирането на всеки специалист. Тя цитира авторитетни международни източници, в които професиите на фитнеса и уелнес културата са посочени като безпрекословно водещи в очакванията на пазара в периода на следващите десет години. Доцент Бойко Стаменов, преподавател в НСА с опит в управление на човешки ресурси в сферата на медицинските услуги, предизвика любопитството на присъстващите със свои лични наблюдения и методи за откриване на таланти в професионалната област, с която е ангажиран. За студентите беше интересно колко показателни черти на кандидата за работа се разкриват в напълно рутинното поведение и комуникация на кандидатите за работа. Г-н Цветан Спасов, заместник-директор на 81-во СУ “Виктор Юго“ и преподавател по физическо възпитание беше посрещнат с аплодисменти от присъстващите в залата ученици. Училището заслужава напълно признание за най-бързо и всестранно възприемане на спортните ценности и физическа активност благодарение на целия ръководен колектив, ръководен от директорката г-жа Елена Налбантова. Училището, представено като спортни дейности, както и учениците, присъстващи на срещата спечелиха изцяло възхищението на лекторите и студентите с адекватни въпроси, с интелигентно поведение и интерес към темата за професионалната реализация. Основната част от присъстващите ученици беше от паралелки „Спортна журналистика“, което от своя страна даде повод за вдъхновение на изключителната Василена Матакева, която се прояви не само като оригинален, интересен и артистичен лектор с много богата професионална биография в спортната журналистика, но и като отличен психолог в комуникацията с различни възрастови групи. Гласът на мениджъра при ангажиране на треньори беше изразен от едно „златно българско момиче“ – доц. Мария Гатева, която освен преподавателската работа в НСА, ръководи и гимнастически клуб – тя представи акцентите на своите решения при наемане на треньори, при което в центъра е поставила отговорността и неспиращото желание за самоусъвършенстване, както и успешната комуникация със спортистите, която се учи цял живот.  В духа на новите практически нужди на пазара на труда от нови знания и умения беше представена и новата магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, разработена съвместно с МУ – Пловдив в рамките на проект ОМНИА.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share