НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11726070 Картинка 6118847 Картинка 7933018 Картинка 226688 Картинка 9916203 Картинка 10711093 Картинка 10468190 Картинка 7095587 Картинка 3276179 Картинка 7851125

2.05.2022 - Международна научна конференция „Лека атлетика & Наука“Скъпи Колеги,

      Имаме удоволствието да Ви поканим на XLIV Международна научна конференция „Лека атлетика & Наука“ (19 Май 2022 г.), организирана от Национална Спортна Академия „Васил Левски“ и Катедра „Лека атлетика“.

 

Конференцията предоставя възможност да се представят съвременни научни достижения в сферата на:

  • Лека атлетика
  • Кондиционна подготовка в спорта
  • Спортът в образователната система


      Традиционно с доклади участват студенти, докторанти, учители, преподаватели, и спортни педагози от всички университети в България, както и колеги от учебни заведения на Балканския полуостров.

      Докладите, одобрени за участие в конференцията от Редакционния съвет, ще бъдат публикувани в бр. 22 на сп. „Лека атлетика & Наука“ 2022 г. – ISSN 2603-4263 (част от Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране). Списанието е научно-методично издание по проблемите на леката атлетика, издадено за първи път през 2002 г., като в него традиционно се публикуват докладите от научната конференция на Катедрата.

 

      Таксите за участие са както следва:

  • За български граждани: 20 лв. за първи доклад (всеки следващ доклад: 10 лв.)
  • За чуждестранни граждани: 20 евро за първи доклад (всеки следващ доклад: 10 евро)
  • За студенти и докторанти: безплатно

 

      Срокът за подаване на заявка за участие, включваща пълно заглавие на доклада и автори, е 9 Май 2022 г. Заявката се подава по e-mail (katedra.leka.atletika@gmail.com).

      Срокът за изпращане на пълните текстове е 15 Май 2022 г., като авторите използват формата за изпращане на пълните текстове, достъпна на линка:

https://docs.google.com/document/d/1eUU6jhVLBsvyfUEAmcWhKsX_t38iuoS7/edit?usp=sharing&ouid=104869914145620487508&rtpof=true&sd=true

      За контакти и допълнителна информация: e-mail katedra.leka.atletika@gmail.com

 

От Колектива на Катедра „Лека атлетика“ при НСА „Васил Левски“ 
??????? ??? Facebook Twitter Share