НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5134027 Картинка 10001431 Картинка 11657670 Картинка 9229990 Картинка 10268245 Картинка 6898167 Картинка 12012943 Картинка 6902912 Картинка 5163056 Картинка 10073836

Скръбна вест – почина акад. проф. д-р Екатерина Титянова, дмн

С голямо прискърбие ректорското ръководство уведомява академичната общност, че на 2 януари 2022 г. след кратко боледуване почина акад. проф. д-р Екатерина Титянова, дмн – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, дългогодишен хоноруван преподавател на студентите в специалност „Кинезитерапия“ в Национална спортна академия „Васил Левски“.
Загубихме един голям авторитет, забележителен човек и учен с изключителен принос в медицината, науката и образованието. Като председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика тя положи основите на научните й конгреси, превърнали се във важни събития за медицинската общност, в които активно участие имаха наши преподаватели и студенти. На нея се дължи развитието и надграждането на неврорехабилитацията в национален и международен аспект.
Проф. Титянова разработва и внедрява най-новите методи и научни постижения в направления на Невросонологията, Молекулярната и Клиничната неврология. Тя е избрана за Академик на Българската академия на науките и изкуствата и от последните седем години е член на академичния съвет и председател на Контролната финансова комисия на Академията.
Автор е на над 200 научни публикации, десетки медицински книги, има висок фактор в науката (h), голям брой на цитирания, десетки иновации, което я нарежда на първите места на българските учени по наукометрични показатели. Акад. Титянова е лекар и учен с доказан международен авторитет с активности в различни комисии на Европейския съюз, университети в света, консултант и ръководител на научни екипи. Тя е носител на най-значимата награда за наука –„Питагор" и на много други престижни наши и международни награди за приноси в медицината, науката и образованието. Едно от последните достижения на акад. Титянова е съвременният и оригинален учебник по нервни болести, на който тя е главен редактор, издаден през 2021. Гордост за медицината у нас е организацията и функционирането на ръководеното от акад. Титянова Научно дружество по невросонология и хемодинамика.

Поклон пред светлата й памет!

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share