НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5238317 Картинка 1690892 Картинка 3946269 Картинка 4486257 Картинка 10994371 Картинка 5782759 Картинка 12325143 Картинка 10853293 Картинка 9958035 Картинка 10898255

Конкурси за академични длъжности

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 14 от 27.10.2021 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Научно-приложен контрол в спорта), за нуждите на Център за научна и приложна дейност в спорта;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Физиология с физиология на спорта“, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Самбо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Ски биатлон), за нуждите на катедра „Снежни спортове“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна аеробика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Масаж“, за нуждите на катедра „Спортна медицина“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Футбол), за нуждите на катедра „Футбол и тенис“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна журналистика), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Плуване), за нуждите на катедра „Водни спортове“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Таекуондо), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ  в област на висшето образование 1. Педагогически науки:

 • ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Леката атлетика в образователната система), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;
 • ЕДИН в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Подвижни игри), за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“.

 

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Карате), за нуждите на катедра „Борба и джудо“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“, за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“;
 • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Класическа борба), за нуждите на катедра „Борба и джудо“.

 

ПРОФЕСОР - ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Хокей на трева), за нуждите на катедра „Футбол и тенис“.

Всички конкурси със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуване на конкурсите в Държавен вестник

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой 96 от 19.11.2021 г., стр. 51-52.

 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share