НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3308140 Картинка 5913251 Картинка 2228984 Картинка 6367645 Картинка 9438133 Картинка 6602863 Картинка 12207496 Картинка 4480402 Картинка 9667 Картинка 4230240

Защита на дисертация - Емил Стоименов

 

Официална защита на дисертационния труд на Емил Николаев Стоименов,  докторант редовна форма на обучение към катедра „Гимнастика”, с тема на дисертационен труд: „Вариативност в техниката на гимнастически упражнения на земна гимнастика и усъвършенстване на методиката на обучение“ и научен ръководител доц. Илия Димитров Кючуков, доктор, за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност „Теория и методология на спортната наука““ ще се състои на 21.12.2021 г. от 13:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научен ръководител доц. Илия Димитров Кючуков, доктор

Рецензенти:

 1. Проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
 2. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

 

Научно жури

Вътрешни членове:

 1. проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор, ПН 7.6 Спорт
 1. доц. Георги Иванов Сергиев, доктор, ПН 7.6 Спорт – председател

  Резервен член доц. доц. Ирина Димитрова Петкова – Нешева, доктор, ПН 7.6 Спорт

Външни членове:

 1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн – ПН 7.6 Спорт, ЮЗУ
 2. доц. Иван Стоилов Стоилов, доктор – ПН 7.6 Спорт, УНСС
 3. Доц. Анна Тихомирова Божкова, дн – ПН 7.6 Спорт, Медицински университет

  Резервен член доц. Димка Борисова Несторова, доктор – ПН 7.6 Спорт, УХТ, Пловдив

 

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева


Материали по защитата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share