НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1656217 Картинка 1456361 Картинка 10629110 Картинка 624201 Картинка 2469636 Картинка 6479301 Картинка 3330016 Картинка 107205 Картинка 2921856 Картинка 6188866

Успешен старт на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“
С пожелания към своите студенти за здраве, устойчивост и вдъхновение преподавателите от сектор АФАС доц. Джобова, доц. Александрова и гл.ас. Кирилова дадоха началото на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“. 
„Всички тук присъстващи сме убедени в положителното влияние, което спортът и адаптираната физическа активност оказват върху живота на хората с увреждания. Днес, поради драстичната промяна в начина по който живеем, учим и работим това влияние се  мултиплицира многократно. Броят на хората с увреждания по света се увеличава с всеки изминал ден и ние сме изправени пред глобалното предизвикателство да гарантираме тяхното право на достъп до спорт“ – заяви в приветствието ръководителят на програмата доц. Стефка Джобова.
Новоприетите магистри споделиха, че гледат към бъдещето с много надежда и планове за реализация в избраната професионална област, като всеки от тях е намерил своята собствена мотивация, провокирана от предишен опит и настоящата действителност.


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share