НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2617383 Картинка 10911515 Картинка 10041637 Картинка 5395405 Картинка 9589854 Картинка 8935620 Картинка 9786179 Картинка 3457254 Картинка 817408 Картинка 10347949

Трета съвместна научна конференция на катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“ и „Борба и джудо“

   


На 11.11.2021 г. в онлайн среда се проведе Третата съвместна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука” „Проблеми пред съвременния спорт”, организирана от катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички” и „Борба и джудо” и Тринадесетата научна конференция на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”. 
Ръководителят на катедрата, проф. Валентин Панайотов, поздрави участниците и гостите и им пожела ползотворна работа. 
Събитието откри проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА и почетен зам. председател на научния комитет на конференцията. Тя поздрави организаторите и участниците и изрази задоволството си от утвърждаването на ежегодните конференции, организирани от катедра “Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички “, а в последните три години и съвместно с катедра “Борба и джудо”, като традиционен научен форум. 
Водещ на събитието беше гл. ас. Петя Миланова. 
В програмата на конференцията бяха включени общо 24 доклада, като  8 от тях бяха представени с презентации, а останалите – на онлайн постерна сесия. Участие взеха преподаватели, докторанти и студенти от НСА. 
Всички представени доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Академията. 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share