НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8748383 Картинка 3690350 Картинка 7166305 Картинка 6115939 Картинка 6436868 Картинка 1684482 Картинка 6527369 Картинка 11403673 Картинка 8819299 Картинка 5913623

Научна конференция на катедра „Гимнастика“

 
Катедра „Гимнастика“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ проведе традиционната си научна конференция в онлайн среда и събра участници от всички гимнастически дисциплини.
Ръководителят на катедрата, доц. Георги Сергиев, поздрави участниците и гостите с пожелание за ползотворна работа и прочете поздравителен адрес от името на ректора на Спортната академия, проф. Николай Изов.
Научният форум откри проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА, която изрази своята убеденост, че ще бъде спазена традицията на конференцията да се представят стойностни разработки и пожела успех на участниците. Водещ на конференцията беше доц. Марина Петрова, ръководител по НИР в катедра „Гимнастика“.
В конференцията бяха представени 15 доклада от 24 участници – преподаватели и специалисти от България и Бразилия.
Призът проф. Никола Хаджиев, за доклад с най-висока научна и приложна стойност, бе връчен на студентката от магистърска програма „Спорт за високи постижения – художествена гимнастика“ Теодора Граматикова с научен ръководител проф. Гюрка Ганчева, доктор, за разработка на тема „Методика за онлайн обучение по художествена гимнастика при начинаещи“. 
Всички представени доклади ще бъдат публикувани в том 2/2021 г. на Годишника на Академията.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share