НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11108146 Картинка 10069860 Картинка 4229790 Картинка 11176261 Картинка 558659 Картинка 10304261 Картинка 251785 Картинка 2708592 Картинка 11966708 Картинка 9307287

НСА участва в VII Национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика

 
От 1 до 3 октомври в парк хотел „Москва“ се проведе VII Национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие. В събитието се включиха над 120 делегати от 8 държави – България, Италия, Португалия, Сърбия, Република Северна Македония, Турция, Хърватия и Швейцария, студенти по специалностите медицина и кинезитерапия от различни български медицински университети и Националната спортна академия „Васил Левски”, както и от висши училища в Република Северна Македония. 
Форумът бе открит с официални приветствия от Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Военномедицинска академия, Националната спортна академия „В. Левски“, Българска академия на науките и изкуствата, Българския лекарски съюз и др. 
Акцент в първия ден на конгреса бе представянето на новото издание  „Учебник по нервни болести. Клинична неврология” с участието на 34 автори от различни области на медицината, сред които 5  щатни преподаватели на НСА. Учебникът е под редакцията на акад. проф. Екатерина Титянова, д.м.н., ръководител на Клиниката по функционална диагностика на нервната система на ВМА и председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ). 
Вторият ден на форума бе насочен към проблемите на женското здраве с акцент рисковите фактори, диагностиката и лечението на мозъчния инсулт и неговата първична и вторична профилактика, представени от изтъкнати лектори на световната инициатива «Жените в борбата с мозъчния нисулт» към Световната организация по инсулт.
 В специална сесия бяха дискутирани актуалните проблеми на неврорехабилитацията при различни заболявания на нервната система с участието на проф. Д. Любенова, доц. К. Григорова, доц. А. Димитрова, проф. Данче Василева, доц. Хр. Миланова. Лекциите са достъпрни на сайта на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (http://www.neurosonology-bg.com/online-tv/34-documents/documents/373-bsnch-tv-2020.html). Освен преподавателите от катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ на НСА в постерната сесия участваха и 30 бакалаври, магистри от специализация „Кинезитерапия в неврологията и психиатрията“ и докторанти към катедрата. 
На тържествена церемония две награди за „Най-добър постер“ бяха връчени на магистрите по кинезитерапия от Националната спортна академия „Васил Левски” – Виктория Германова и Владислав Бонев. 
Съвместно с Българската академия на науките и изкуствата по време на събитието бе проведен традиционният интердисциплинарен симпозиум „Иновации в медицината”. Представени бяха иновативни проекти - видеоигри в неврорехабилитацията на болни с мозъчни инсулти с използване на нов софтуер с 3D камера, подходящи за продължително, ежедневно приложение в клинични и домашни условия (Д. Любенова и Н. Любенов), публикувана в сп. „Невросонология и мозъчна хемодинамика“, 17, 2021, 2: 93-105; Айтрекинг: Нов подход за оценка на зрителното внимание на оператори на безпилотни летателни системи (Л. Алексиев и съавт.)] eмбрионални тумори на централната нервна система – нов подход в тяхната класификация и диагностика (М. Каменова). 
За пореден път конгресът бе съпътстван от изложба под наслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст.
За ползотворното съвместно сътрудничество в годините, свързано с развитието на физиотерапевтичната практика, акад. Титянова беше удостоена с почетен плакет от Асоциацията на физиотерапевтите в България. 
Пълната програма на конгреса и част от публикуваните статии са налични на сайта БАНМХ: 
 
https://neurosonology.net/wp-content/uploads/2021/09/sp-vol17-2021-17-2.pdf

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share