НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2137730 Картинка 3908235 Картинка 1889919 Картинка 9533846 Картинка 11293452 Картинка 11068067 Картинка 11815578 Картинка 3562986 Картинка 5973396 Картинка 5797626

Силна научна програма на конгреса на Асоциацията на физиотерапевтите

 
На 11 и 12 септември 2021 г. в Парк хотел „Витоша“ се проведе VIII Национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България с международно участие, на който  се отбеляза и 30-годишнината от основаването на организацията.
По време на форума бяха обсъдени както съвременните тенденции в практиката от национален и световен мащаб, така и бъдещото развитие на професията в България.
Силната научна програма даде възможност за обмяна на качествена информация за новости в областта на кинезитерапията и рехабилитацията, за националния опит и световните постижения.


 


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share