НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9997817 Картинка 8898867 Картинка 3751840 Картинка 6380444 Картинка 8332656 Картинка 7889643 Картинка 11232565 Картинка 5703862 Картинка 195234 Картинка 4729297

Обучение на Европейската комисия по Плана за равенство между половете

Ecorys, от името на Европейската комисия, организира на 28 септември 2021 г. от 11,00 до 16,00 централно европейско време обучение за български организации по критерия за допустимост на Плана за равенство между половете за Хоризонт Европа.

Четиричасовото обучение по планове за равенство между половете (GERs) има за цел да подкрепи съответните изследователски организации и публични органи от България, които желаят да кандидатстват в Хоризонт Европа. То ще въведе критерия за допустимост на Horizon Europe GEP и ще предостави насоки за разработването на GEPs въз основа на деветте градивни блока, свързани с процеса и съдържанието.

Заинтересованите организации трябва да попълнят до 6 септември 2021 г. онлайн формуляр на: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GEPtrainingEOI

Информация на: https://ec.europa.eu/info/news/gender-equality-plans-geps-2021-jul-30_en

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share