НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2287543 Картинка 2434741 Картинка 1708171 Картинка 9129454 Картинка 7757408 Картинка 5740083 Картинка 7669210 Картинка 1978934 Картинка 8978702 Картинка 3064711

ПОКАНА – пост докторска програма на Европейски научен институт

 

  Програмата е предназначена за напредък в академичната и професионалната кариера на постдокторанти чрез сътрудничество с опитни научни съветници и участие в мултидисциплинарни и международни изследователски групи, заедно с други постдокторанти.

  Езикът на програмата е английски и испански.

  Докторската програма ESI улеснява процеса на академична мобилност. Всеки кандидат ще бъде част от изследователско посещение в Испания, Италия или Латвия в един от партньорските университети. По време на изследователското посещение кандидатът ще участва в годишната конференция на ESI, заседания на работни групи, работни срещи и може да изнася лекции за гости в приемащия университет.

  Във времена, пълни с предизвикателства с продължаващата пандемия COVID-19, светът повече от всякога се нуждае от по-нататъшен академичен напредък. Избраните стипендианти ще работят по избрани теми в областта на социалните и хуманитарните науки (педагогика, икономика, образование, право, социология, философия, психология, история, география, политология, туризъм, музика, антропология и сродни области и под области).

 Краен срок за поддаване на документи за участие : 1 септември 2021

 Повече информация можете да намерите на сайта : https://euinstitute.net/postdoc/

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share