НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5615978 Картинка 3964454 Картинка 7779669 Картинка 7683444 Картинка 961341 Картинка 7561665 Картинка 3518954 Картинка 5026486 Картинка 5757347 Картинка 2616289

ПОКАНА - кандидатстване за дистанционни научни стипендии за млади изследователи

 
Учени в риск (SAR) обявява покана за кандидатстване за дистанционни научни стипендии за млади изследователи, които проучват и преподават по теми, свързани с академичната свобода и/или сходни ценности. Програмата има за цел да осигури изследователска стипендия и подкрепа за професионална общност от изследователи, чиято дейност да доведе до: публикуване на статия; предлагане на нов курс; семинар, уеб семинар или презентация на конференция или друг сходен краен продукт.
В хода на осеммесечната програма, от ноември 2021 г. до юни 2022 г., стипендиантите ще трябва да завършат своя проект и да участват ежемесечно дистанционно в онлайн семинарни сесии, по време на които ще представят напредъка по своята работа и ще дават обратна връзка за работата на други стипендианти.
Във втората половина на програмата стипендиантите се очаква да подготвят и изнесат онлайн беседа или презентация на уеб семинар за работата си пред персонала на фондацията, членове на мрежата и гости.
Предвидена е стипендия от 8000 USD, предназначена за покриване на разходи за научни изследвания, публикации или други разходи на стипендианта.
Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2021 година.
Решенията ще бъдат обявени през октомври 2021 година.
Критериите за кандидатстване са описани подробно в приложената покана:

 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share