НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2854974 Картинка 2658613 Картинка 10219366 Картинка 5067775 Картинка 11002098 Картинка 10439647 Картинка 1375037 Картинка 9289925 Картинка 11711027 Картинка 11970986

Годишна научна конференция по проект Наследство БГ

 
На 28 и 29 юни в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Годишна научна конференция на партньорите, участващи в изпълнението на проект „Център за върхови постижения Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Общо 29 доклада, разпределени в 10 тематични модула бяха представени в научния форум, който бе председателстван от ръководителя на проекта, чл.кор.проф. Иван Илчев, дин. В тях бяха представени разнообразни аспекти, свързани с опазването, модернизирането и дигитализирането на културното наследство в страната ни. Проектът Наследство БГ дава поредно доказателство за осъществяване на голям и бърз напредък в проучването и опазването на културните ценности – история, природа, човек, изкуства, виртуално образование и др. 
Национална спортна академия „Васил Левски“ е една от дванадесетте партньорски образователни и научни институции. Дейността на НСА по проекта в частта за развитието на рекреативната индустрия и иновативните подходи за здраве и качество на живот бе представена от проф. Бистра Димитрова, дн, която е ръководител на екип от 22 преподаватели и изследователи на Академията, участващи в проекта. В центъра на научните изследвания и получените резултати е катедра „Водни спортове“, като екипът е формиран и от изследователи от други катедри на НСА, свързани с качеството на живот, разнообразните потребности от рекреация на съвременния човек.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share