НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4406748 Картинка 3021252 Картинка 3557963 Картинка 9831390 Картинка 176407 Картинка 3328630 Картинка 5415959 Картинка 8365582 Картинка 5997783 Картинка 12313669

Стажантска програма на НАТО през 2022 година

 

Министерство на външните работи (МВнР) информира, че е открита процедура за кандидатстване за Стажантската програма на НАТО през 2022 г. с краен срок за подаване на кандидатурите02 май 2021 г.

Пълна информация за програмата може да бъде намерена на официалния сайт на НАТО:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182429.htm

Информация за програмата е публикувана и на интернет страницата на МВнР:
https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/svobodni-pozicii-mejdunaroden-sekretariat-nato.

Стажантската програма на НАТО дава възможност за шестмесечни стажове на младежи с изявени интереси в различни области и предоставя възможност за старт на кариера в организацията – за отбелязване е, че голяма част от служителите в международния секретариат на НАТО са започнали кариерата си именно чрез стажантската програма.
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share