НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3339364 Картинка 220950 Картинка 12027831 Картинка 2029262 Картинка 249897 Картинка 4250895 Картинка 11546611 Картинка 1204737 Картинка 5308442 Картинка 7677228

Международен семинар „Практики срещу корупцията във футболните клубове“


 

На 15 април (четвъртък) в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе семинар, посветен на проблеми, възникващи с все по-голяма острота във футболните клубове – допинг, уреждане на мачове, корупционни практики, непрозрачност на решенията на треньори и мениджъри и др.

Този семинар се организира в рамките на дейности, насочени срещу корупцията във футбола, които са разработени и изпълнявани чрез проект по програмата на ЕС Еразъм +, сектор СПОРТ „Страните от Югоизточна Европа за интегритет на футболните клубове“. Данните от проекта се отнасят основно за страните от Югоизточна Европа, но показват една пълна сравнимост с проблемите на цяла Европа и глобалната футболна общност. Проектът е с продължителност от две години (2020 - 2021), като сред предвидените дейности са: проучване и съставяне на картина на футбола по отношение на стабилност, честна игра и почтеност (футбол и модерни заплахи за играта като корупция, уреждане на мачове и др.), провеждане на семинари по основните теми и изработване на обществено достъпни материали, свързани с темата на проекта. Информацията е събрана в продължение на цялата 2020 година през погледа на спортисти, треньори и мениджъри в страните – партньори по проекта.

Резултатите, както и разработените инструменти в проекта, са интересни и полезни и дават основа за обширни дискусии и постоянно актуализиране.

Водеща организация – Национален университет по физическо възпитание и спорт – Букурещ, Румъния. Партньори, сред които и Национална спортна академия, са Университетът Аристотел в Солун, Гърция,Институт за международни стратегически отношения, Франция, Румънската футболна федерация, Play Fair Code, Австрия и Fair play, Greece.

Партньорите ще представят резултатите от проучванията си по четирите основни теми на проекта – Спортна етика, Противодействие на уреждането на мачове, Борба с допинга и Подобряване на практиките за подаване на сигнали за корупция.  
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share