НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7485072 Картинка 5437575 Картинка 10438111 Картинка 4072110 Картинка 12290646 Картинка 9741205 Картинка 12126115 Картинка 8001217 Картинка 1446775 Картинка 981255

Скръбна вест – почина проф. Владимир Цветков, доктор

 
След кратко боледуване, днес на 74 години, почина проф. Владимир Цветков, доктор – преподавател в сектор „Баскетбол“ в катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ в периода 1977 – 2013 г., допринесъл много за развитието на научната и теоретичната страна на баскетбола в НСА и страната.
Проф. Цветков отдаде професионалния си и житейски път за обучението и създаването на висококвалифицирани треньорски и педагогически кадри, както и на състезатели, защитаващи успешните традиции на Академията в баскетболната игра.

Бил е състезател по баскетбол в продължение на 20 години в отборите на „Марек” – Дупница, „Велбъжд” – Кюстендил, „Спартак”– София, „Миньор” – Перник, ВИФ, „Славия” – София, както и в националния юношески отбор. Удостоен е със званието „Майстор на спорта”.
Проф. Владимир Цветков е ръководител на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” от 1993 до 1995 г., заместник-декан на Треньорски факултет при НСА от 1994 до 1995 г., член на Ректорския и Академичния съвет в периода 1993–1995 г. Също така е бил член на Специализирания научен съвет по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) при ВАК от 1998 до 2001 г. Има над 100 научни труда, в това число четири монографии, 3 книги, четири учебника по баскетбол в съавторство, 4 учебни ръководства по баскетбол и научни и научно-приложни публикации, издадени у нас и в чужбина. Участвал е със 70 доклада
в научни конгреси, конференции и симпозиуми у нас и в чужбина.

Поклон пред паметта на проф. Владимир Цветков!

Опелото ще бъде на 9 април (петък) от 9,30 ч. в църквата на Централни гробища в София.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share