НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5524166 Картинка 3581109 Картинка 8564876 Картинка 3696107 Картинка 8766249 Картинка 9763557 Картинка 12020386 Картинка 11008466 Картинка 1658343 Картинка 9131447

Онлайн среща с учениците от СУ „Ген. Владимир Стойчев“

 
В продължаващата кандидатстудентска кампания преподаватели от Спортната академия проведоха онлайн среща със зрелостниците от Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“.
Гл. ас. Венета Петкова и гл. ас. Милена Аврамова наблегнаха на най-важните особеностите при кандидатстване, обучение, учебно-тренировъчната база на спортната Алма Матер, както и големите възможности за последваща професионална реализация.
В дискусията преподавателите от НСА дадоха разяснения по множество въпроси във връзка с възникналите извънредни обстоятелства и кандидатстудентската кампания. Те припомниха също, че за улеснение на всички бъдещи студенти в НСА продължава целодневно да функционира Кандидатстудентското бюро.
НСА „Васил Левски“ изказва благодарности на директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев“, г-н Борис Борисов, на заместник-директора, г-жа Виолина Симова, които спомогнаха за координирането на учениците и за успешното реализиране на презентацията.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share