НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4637771 Картинка 7981556 Картинка 8536587 Картинка 11955308 Картинка 10416096 Картинка 8995471 Картинка 4314388 Картинка 11517097 Картинка 5704669 Картинка 9487082

Засилен интерес към НСА от учениците на Спортното училище в Пловдив
В продължаващия ритъм на кандидатстудентската си кампания Спортната академия се представи виртуално, в два поредни дни, пред учениците от XII клас на спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив. 
С бъдещите кандидат-студенти бяха дискутирани най-важните акценти в обучението във факултетите „Спорт“, „Педагогика“, „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, както и големите възможности за последваща професионална реализация.
Преподаватели от НСА дадоха разяснения по множество въпроси във връзка с  извънредната обстановка и кандидатстудентската кампания, като припомниха че за улеснение на всички бъдещи студенти в НСА продължава целодневно да функционира Кандидатстуденското бюро.
НСА „Васил Левски“ изказва благодарности на директора на СУ „Васил Левски“, г-жа Ружка Генова, и на цялото ръководство на училището, които спомогнаха за координирането на учениците и за успешното реализиране на презентацията.

Презентатори:
Гл. ас. Венета Петкова, доктор
Гл. ас. Милена Аврамова, доктор
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share