НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11984025 Картинка 9101002 Картинка 11122244 Картинка 3000400 Картинка 8213925 Картинка 9999604 Картинка 4467021 Картинка 2022441 Картинка 10694401 Картинка 7969019

Конкурс за «ПРОФЕСОР» - доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор

 

На 23.03.2021 г. от 13.00 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, видеозалата на ЗСС, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, в област на висше образование 7.6 Спорт, специалност „Баскетбол“, обявена за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал”.

 

Членове на Научното жури, съгласно Заповед ЗП-1833/22.12.2020 г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Педагогика“ на НСА „Васил Левски“ от 21.12.2020 г., Протокол № 7 в състав:

 

Вътрешни членове:

  1. Проф. Апостол Николов Славчев, доктор – председател, рецензент
  2. Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн – рецензент
  3. Доц. Илия Александров Върбанов, доктор
  4. Доц. Георги Венелинов Брестнички, доктор

Резервен член: Доц. Емил Руменов Аврамов, доктор

 

Външни членове:

  1. Проф. Милена Величкова Алексиева, доктор – ВТУ – рецензент
  2. Проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ
  3. Доц. Ирен Йорданова Пелтекова, доктор – СУ

Резервен член: Доц.Спас Богданов Ставрев, доктор – УНСС

 

Технически секретар: Нели Бориславова Петрова


Материали по кандидатурата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share