НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6986680 Картинка 9247717 Картинка 5055983 Картинка 11171513 Картинка 9529605 Картинка 11680890 Картинка 8704237 Картинка 9168389 Картинка 9031241 Картинка 7963834

Предстоящи конференции

 

МГУ „Св. Иван Рилски“ организира 64-та Международна научна конференция на Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“, която ще се проведе на 22 Октомври 2021г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук, както и заявление за участие.ВУЗФ организира Националната студентска и докторантска конференция „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023г.) – устойчивост и рискове“, която ще се проведе онлайн на 22.04.2021 г.

Подробна информация за конфeренцията, важни дати и крайни срокове за участие може да видите на:
https://vuzf.bg/events/predstoyashti/natsionalna-studentska-i-doktorantska-konferentsiya-na-tema-ikonomicheski-predizvikatelstva-pred-balgariya-2021-2023-g-ustoychivost-i-riskove

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share