НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11597530 Картинка 3558689 Картинка 5204127 Картинка 10072023 Картинка 6861866 Картинка 2409290 Картинка 11130052 Картинка 11919289 Картинка 7526133 Картинка 5308795

ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

 
Започва набирането на желаещи да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 сред преподавателите и членовете на непреподавателския състав, с непосредствени контакти при работата със студенти.
Желанието си следва да заявите лично в периода 7-13 януари 2021 година.
За допълнителна информация академичният състав се обръща към преките си ръководители.
Служителите от административно-стопанските звена и отдели да се обръщат към помощник-ректор и директор АСД.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share