НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1305495 Картинка 7061815 Картинка 12033994 Картинка 7885256 Картинка 7895939 Картинка 7407944 Картинка 10535057 Картинка 220366 Картинка 738208 Картинка 11243979

Онлайн кариерен форум „Кариера в България“

Министерство на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта организира онлайн кариерен форум „Кариера в България“ на 12 януари 2021 г. от 11 ч. Събитието ще се проведе чрез платформата на Европейската комисия https://www.europeanjobdays.eu/en/events/carrer-bulgaria

Включването в събитието се осъществява с интернет връзка. Регистрацията за форума е отворена и участието е безплатно. 

На кариерното изложение участниците ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодатели, да се информират за предлаганите от тях работни места и да кандидатстват по обяви за работа.

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share