НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11271908 Картинка 11432837 Картинка 7493661 Картинка 3758054 Картинка 4748191 Картинка 5195151 Картинка 8098852 Картинка 11387045 Картинка 8246693 Картинка 11887055

Покана - МОН създава резерв от кадри за заместване в училища и детски градини

Министерството на образованието и науката създава резерв от кадри, в който да се включат всички студенти, които се обучават във висшите училища в професионални направления за придобиване на педагогическа квалификация.


По този начин МОН изгражда условия системата на предучилищното и училищното образование да работи, осигурявайки учебен процес в епидемична обстановка с налична информационна база за заместващи учители.


Студентите, специализантите и докторантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр:

Попълнете формуляра


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share