НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4900759 Картинка 1304773 Картинка 11949436 Картинка 1213049 Картинка 11156538 Картинка 1024613 Картинка 5954828 Картинка 4062416 Картинка 7255604 Картинка 2323315

Покана - МОН създава резерв от кадри за заместване в училища и детски градини

Министерството на образованието и науката създава резерв от кадри, в който да се включат всички студенти, които се обучават във висшите училища в професионални направления за придобиване на педагогическа квалификация.


По този начин МОН изгражда условия системата на предучилищното и училищното образование да работи, осигурявайки учебен процес в епидемична обстановка с налична информационна база за заместващи учители.


Студентите, специализантите и докторантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр:

Попълнете формуляра


    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share