НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Важно за студентите от факултет „Педагогика“

Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемичната обстановка и рисковете, свързани с нея, Министерство на образованието и науката ще създаде резерв от учители по физическо възпитание и спорт, които при необходимост да се включат в образователния процес през настоящата учебна година.

Студентите от ОКС „Бакалавър“ III и IV курс от факултет „Педагогика“ и студентите в ОКС „Магистър“ специалност „Физическо възпитание и спорт“, които желаят да се включат, трябва да направят регистрация на адрес https://trademarket.mon.bg/login/student .

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share