НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10724457 Картинка 366818 Картинка 9864943 Картинка 8246552 Картинка 9645205 Картинка 380007 Картинка 1215876 Картинка 3952388 Картинка 377816 Картинка 12215638

НСА въвежда четири нови специалности от следващата учебна година

Още четири вида спорт въвежда сред специалностите си Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) от учебната 2019/2020 г. Това са скейтборд, айкидо, кендо и доджбол (народна топка), набиращи все по-голяма популярност сред младите хора. С тях общият брой на изучаваните в НСА спортове става 69.

Най-добрият спортен университет на България започна кандидатстудентската си кампания с участие в няколко образователни изложения в страната и чужбина, където предизвика интерес с разнообразието от възможности, които предоставя.

Освен треньор по вид спорт, НСА предлага и други перспективни професионални квалификации, сред които спортен аниматор, спортен мениджър, треньор по бойно-приложна физическа подготовка, треньор по адаптирана физическа активност, треньор по кондиционна подготовка, спортен коментатор, учител по физическо възпитание и кинезитерапевт.

При балообразуването кандидат-студентите имат право на избор - да използват оценката от матура или да държат изпит в Академията, за да постигнат по-висок резултат. Новият кандидатстудентски справочник ще бъде публикуван в  сайта на Национална спортна академия, а желаещите да имат печатното издание могат да го закупят  в книжарницата на Ректората (Студентски град) от началото на м. март.

Академията е безспорен лидер в спортното образование с уникалната си материална база. Освен кампуса в Студентски град, включващ открити и закрити спортни съоръжения и собствени общежития, студентите ползват плувен басейн в центъра на София, 3 планински и една морска учебна база. През пролетта ще завърши ремонтът на сградата на НСА на ул. „Гургулят“, която ще посрещне студентите с модернизирани кабинети и чисто нова Многофункционална зала.

В края на календарната 2018 г. Академичният съвет прие решение за преименуване на трите факултета на НСА съответно на Факултет „Спорт“, Факултет „Педагогика“ и Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“. Промяната бе инициирана по препоръка на Националната агенция по оценяване и акредитация.

Академията е сред малкото висши училища в България, които успяха изцяло да изпълнят план-приема си през миналата кампания. Основна причина за това е водещата позиция на НСА в рейтинговата система на университетите в професионално направление „Спорт“. Академията е сред водещите висши училища и в другите професионални направления – педагогика, обществено здраве и здравни грижи.

Дипломата за висше образование в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ на НСА е призната и дава шанс за реализация навсякъде по света. Статистиката показва, че около 80% от завършилите се реализират в своята специалност, а в Центъра за кариерно ориентиране към НСА ежедневно пристигат запитвания от работодатели, търсещи квалифицирани специалисти.

 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share