НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2673032 Картинка 10330181 Картинка 4317472 Картинка 10982962 Картинка 1277073 Картинка 7669829 Картинка 3235008 Картинка 5899602 Картинка 11443146 Картинка 11395809

Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика

Ръководител - Проф. доктор Гюрка Ганчева

Преподаватели- Проф. Гюрка Ганчева, доктор ; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор ; Гл. ас. Мария Гатева, доктор

Новини Спортисти История Треньори

 През 50-те години на миналия век. Началото.
Отляво-надясно: Елена Попова, Цветана Атанасова, Елисавета Юлова, Людмила Качеджиева, Златка Пърлева, Доля Петрова и Жечка Кръстева.Вдясно --->
Юлия Трашлиева и Златка Аврамова играят порез 1954 година едно от първите съчетания с воал.


доц. Мария Хаджийска

Парашкева Стайкова

Мария Антонова

Веска Харизанова


Доц. Мария Хаджийска е първата преподавателка по художествена гимнастика във ВИФ, която в продължение на по­вече от 40 години подготвя кадри за спортните дружества, спорт­ните школи, ученическите спорт­ни школи и пионерските домове в цялата страна. Тя е една от ав­торките на първите методически помагала. С нейно участие е изда­ден и първият състезателен правилник от издателство „Медици­на и физкултура" - на 8.12.1960 г, и заедно с председателя на БФГ Мони Хаким, съюзната треньорка по спортна гимнастика Радка Пенчева и деятелките Парашкева Стайкова и Мария Антонова. Ма­рия Хаджийска е първата предсе­дателка на треньорския съвет, из­брана на първата конференция на БФХГ през 1964 г.


Първият национален отбор по художествена гимнастика

Отляво-надясно: Иванка Чакърова (капитан), Цветана Атанасова, Юлия Ганчева, Юлия Трашлиева, Елка Мичева, Дарина Йосифова, Жулиета Шишманова, Иванка Владимирова и Мария Чиприянова.


Тази страница е в процес на разработка!


 
??????? ??? Facebook Twitter Share