НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1082998 Картинка 9449214 Картинка 10569022 Картинка 9864352 Картинка 7173270 Картинка 9247829 Картинка 4522713 Картинка 10636160 Картинка 919024 Картинка 8722096

Сектор Плувни спортове


Преподаватели- Проф. Бистра Димитрова, доктор ; Проф. Николай Изов, доктор ; Доц. Йордан Донев, доктор ; Доц. Румен Йосифов, доктор ; Доц. Стоян Андонов, доктор ; Доц. Христо Константинов, доктор ; Гл. ас. Наталия Стоянова, доктор ; Ас. Богомил Ангелов ; Ас. Димитър Трендафилов, доктор ; Ас. Михаил Качаунов

 

Конспект по плуване

за студентите от КТТСА

 

 

1.Обща характеристика и класификация на плуването, съдържание на понятието плуване.

2.Значение на плуването, аспекти (схема), фактори обуславящи оздравителното значение.

3.Поява и развитие на плуването в древността.

4.Статично плуване и плаваемост на човешкото тяло.

5.Полезно и вредно съпротивление, механизъм на придвижване, основни гребни повърхнини, траектории на загребване.

6.Техника на стила кроул, крака, ръце, координация (таблица на 6-тактов кроул).

7.Техника на стила гръбен кроул, крака, ръце, координация (таблица)

8.Техника на стила бруст, крака, ръце, координация (таблица)

9.Същност на обучението по плуване.

10.Глобална последователност на обучението.

11.Средства на обучението - класификация (схема)

12.Методи на обучение, характерни особености на отделните методи.

13.Структура на процеса на обучение - начално, задълбочено разучаване, затвърдяване и усъвършенстване.

14.Грешки в техниката и тяхното коригиране.

15.Помощни уреди при обучение по плуване, характеристика, класификация.

16.Подготвителни упражнения за привикване с водната среда (схема).

17.Методическа последователност на упражненията за разучаване на движенията на крака, ръце и координация при кроул. Основни грешки.

18.Методическа последователност на упражненията за разучаване на движенията на крака, ръце и координация при бруст. Основни грешки.

19.Методическа последователност за разучаване на движенията на крака, ръце и координация при гръбен кроул. Основни грешки.

20.Особености при заниманията по плуване при възрастни хора.

21.Спасяване на давещи се - опасности при къпане и плуване, правила за безопасност, индивидуални спасителни средства, основни правила при оказване на помощ, методика за оказване на първа (долекарска) помощ.

 

 

 

 

Конспект по плуване за студентите от ТФ и УФ

1.Обща характеристика и класификация на плуването, съдържание на понятието плуване.

2.Значение на плуването, аспекти (схема), фактори обуславящи оздравителното значение.

3.Поява и развитие на плуването в древността.

4.Статично плуване и плаваемост на човешкото тяло.

5.Динамично плуване, видове хидродинамично съпротивление, формула на общото съпротивление.

6.Полезно и вредно съпротивление, механизъм на придвижване, основни гребни повърхнини, траектории на загребване.

7.Фазова структура на плувните движения – ръце и крака (кроул, бруст и гръб).

8.Техника на стила кроул, крака, ръце, координация (таблица на 6-тактов кроул).

9.Техника на стила гръбен кроул, крака, ръце, координация (таблица)

10.Техника на стила бруст, крака, ръце, координация (таблица)

11.Техника на старта – фази.

12.Техника на старта при гръбен кроул-фази.

13.Техника на обръщането-фази.

14.Същност на обучението по плуване.

15.Глобална последователност на обучението.

16.Средства на обучението-класификация (схема)

17.Методи на обучение, характерни особености на отделните методи.

18.Структура на процеса на обучение-начално, задълбочено разучаване, затвърдяване и усъвършенстване.

19.Грешки в техниката и тяхното корегиране.

20.Помощни уреди при обучение по плуване, характеристика, класификация.

21.Необходими документи за планиране и отчитане на обучението по плуване, графично поурочно разпределение.

22.Подготвителни упражнения за привикване с водната среда (схема).

23.Методическа последователност на упражненията за разучаване на движенията на крака, ръце и координация при кроул. Основни грешки.

24.Методическа последователност на упражненията за разучаване на движенията на крака, ръце и координация при бруст. Основни грешки.

25.Методическа последователност за разучаване на движенията на крака, ръце и координация при гръбен кроул. Основни грешки.

26.Методическа последователност при обучението на обръщането. Основни грешки.

27.Методическа последователност при обучението в старт. Основни грешки.

28.Плуването в детските градини. Съдържание на обучението, условия за провеждане на плуването, особености в методиката на обучение.

29.Плуването в началните класове и в горната степен на ЕСПУ, форми на обучението по плуване в началните класове.

30.Плуването в тренировката по другите видове спорт.

31.Особености при заниманията по плуване при възрастни хора.

32.Спасяване на давещи се-опасности при къпане и плуване, правила за безопасност, индивидуални спасителни средства, основни правила при оказване на помощ, методика за оказване на първа (долекарска) помощ.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share