НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8056426 Картинка 5012888 Картинка 5712354 Картинка 3212865 Картинка 4853331 Картинка 10492870 Картинка 11228611 Картинка 4301844 Картинка 5484911 Картинка 10253210

Сектор Борба


Преподаватели- Доц. Рашо Макавеев, доктор ; Гл. ас. Денислав Чамишки, доктор ; Гл. ас. Илия Илиев, доктор ; Гл. ас. Никола Николов, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Киров, доктор

Учебни материали Конспекти Спортисти Треньори по борба
 

К О Н С П Е К Т
ПО БОРБА ЗА ОБЩ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

УПРАЖНЕНИЯ НА БОРЕЦА

1. Мост, движение в мост, опити за преобръщане през глава.
2. Въртене около главата /ляво-дясно/.

СВОБОДНА БОРБА

Техника от стойка

1. Събаряне с хващане на краката /двата крака/ глезените.
2. Събаряне с хващане на единия крак с глава отвътре /отвън/.
3. Събаряне със захващане /обхващане/ на ръката и тялото и кука на едноименния крак /отвън, отвътре/.
4. Хвърляне с хващане на краката /самолет/. Варианти.
5. Хвърляне през рамо с хващане на ръката и бедрото /мелница/. Мелница на външното коляно: със захващане на главата и глезена.
6. Сваляне с обхващане отгоре на ръката и главата /оглавник/.

Техника от партер

1. Преобръщане с обхващане на главата и крака /опаковка/.
2. Преобръщане с обхващане на външното бедро /черек/.
3. Преобръщане с кръстосване на краката /кръстачка/.
4. Преобръщане със закачане на едноименния крак /сарма/.
5. Преобръщане със закачане на едноименния крак отзад /вътрешна сарма/.
6. Преобръщане със закачане на краката и нелсон /вълчи капан/.

КЛАСИЧЕСКА БОРБА

Техника от стойка

1. Сваляне с придърпване на ръката.
2. Сваляне с гмуркане под ръката.
3. Сваляне с въртене под ръката.
4. Хвърляне през гръб със захващане на ръката /раменно/.
5. Хвърляне през гръб със захващане на ръката и врата /поясно/.
6. Хвърляне през гръб със захващане на ръката и тялото /поясно/.

Техника от партер

1. Преобръщане с “вътрешен нелсон”, външен, двоен.
2. Преобръщане с лост.
3. Преобръщане с ключ на ръката.Начини на извеждане на ръката в ключ.
4. Преобръщане с носене през мост и полумост.
5. Преобръщане през гърди със захващане на едноименната ръка и ключ и външната мишница /чешката хватка/.
6. Центур, ребур.

ТЕОРИЯ

1. Обща характеристика , роля и предмет на борбата. Влияние на единоборствата върху организма и личността на спортиста.
2. Исторически преглед на развитието на борбата в света. ФИЛА
3. История на борбата в България. БФБ и спортни клубове.
4. Терминология и класификация на борбата.
5. Методи и средства на обучение.
6. Методи и средства на тренировка.
7. Средства и методи за развитие на бързината. Видове.
8. Средства и методи за развитие на силата. Видове.
9. Средства и методи за развитие на издръжливостта. Видове.
10. Средства и методи за развитие на ловкост и гъвкавост. Видове.
11. Структура и съдържание на урока по борба. Видове уроци.
12. Възрастови особености при подготовката на деца и юноши, девойки и жени.
13. Тактика на хватката.
14. Тактика на схватката.
15. Размери на тепиха, времетраене - начало и край на схватката.
16. Мерене на състезателите. Жребий. Възрастови групи и теглови категории.
17. Съдийско ръководство за провеждане на състезанието. Права и задължения.
18. Облекло на състезателите.
19. Съдийски жестове и оценка на хватките.
20. Резултати от схватките. Класиране.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share