НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5929979 Картинка 1161513 Картинка 9194083 Картинка 1158494 Картинка 11685546 Картинка 11191362 Картинка 9047391 Картинка 1668506 Картинка 1679367 Картинка 6014869

Сектор Ледени спортовеПреподаватели- Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор

Спортисти

В сектора са застъпени спортовете Фигурно пързаляне, Шорт-трек, Кърлинг и Хокей на лед.

Специалността “Фигурно пързаляне” е учредена през 1982 година. В този период работят двама преподаватели: доц. Лъчезар Захариев и гл. ас. Мария Георчева, които се явяват основатели на тази специалност. В момента специалността се води от доц. Лъчезар Захариев – ръководител на сектора и ст. ас. Татяна Йорданова (преподаватели от 1989 година).

Специалността “Кърлинг” е основана през 1995 година с водещ, хонорован преподавател Любомир Велинов. За периода същият е бил старши треньор и генерален секретар на Българския кърлинг съюз.

Литература по фигурно пързаляне:

  1. 1. Единна програма за обучение по фигурно пързаляне, 1988 год.
  2. 2. Фигурно пързаляне. 1990 год.
  3. 3. Публикации в списание “Спорт и наука”.

Във всичките специалности на сектор 'Ледени спортове" преподавателите провеждат лекции, теоретични упражнения, практически упражнения и Спорт по избор (СИП) начално обучение в степен “бакалавър” и “магистър”. Изготвени са модулни програми и тематични планове за всеки семестър в учебните програми съобразени с европейските изисквания.

В сектора в научното направление се работят теми свързани с областта на теорията и методиката на спортната подготовка във фигурното пързаляне, шорт трека, кърлинга и хокея на лед.

 
Facebook Twitter Share