НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6464080 Картинка 9284898 Картинка 11365101 Картинка 426562 Картинка 6498000 Картинка 7424082 Картинка 1507728 Картинка 1685182 Картинка 1068642 Картинка 1917743

Лаборатория „Информационни и видео технологии” (ЛИВТ)


Преподаватели: гл. ас. Вихрен Димитров | Александър Петров | Владимир Берберски | Георги Гулев | Светлин Арнаудов

Основни задачи на Лаборатория „Информационни и видео технологии”:

1. Цялостно информационно обслужване на учебния процес - кандидат - студентска кампания, разработване на нови и актуализация на съществуващи модели за дипломи на завършващи студенти в Академията.

2. Поддръжка на интегрирана информационна система свързваща катедри, канцеларии на деканати, учебен отдел и регулярно изпращане на данни в МОН и НОИ според стандартите на Европейския съюз.

3. Подпомагане на изработването на мултимедийни продукти от катедрите за онагледяване на учебния процес и научната дейност.

4. Изпълняване на видео заснемане и изработване на видеофилми за учебния процес и важни събития в НСА

5. Разработване на специализирани софтуерни продукти и внедряване на мултимедийни и DVD технологии. Провеждане на образователни мероприятия за въвеждане на иновационни образователни технологии в НСА.

6. Контролиране на техническото състояние и профилактика на компютърна техника, периферия, мултимедийни прожектори и видеотехника.

7. Поддържане на информационната система за обслужване на библиотечната дейност.

 

Общи задачи на Център „Информационни системи и технологии”:

1. Въвеждане на единни стандарти за компютърно обслужване според евро интеграционните изисквания в областта на комуникационните технологии.

2. Участие в координационни срещи по внедряването на нови електронни технологии в учебния процес и научната дейност провеждани между различни учебни заведения в локален и европейски мащаб.

3. Математическа обработка на анкетни карти свързани с оценка на качеството на обучение и реализация на кадрите.

4. Информационно - техническо обезпечаване на учебни, научни и представителни мероприятия в Академията. Осигуряване на онагледяване и видео заснемане на производни от тях материали за нуждите на учебния процес и научни дейности.

5. Обучение и консултации на преподаватели и служители за работа с програмни продукти, компютърна и видеотехника.

6. Оказване на експертна помощ при закупуване на хардуер и софтуер за Академията.

7. Разработване на специализирани учебни модули за повишаване качеството на обучението и квалификацията на академичната общност.

8. Оказване на техническо съдействие при организирането на ежегодния преглед в дните на българската просвета и наука на разработени от преподавателите в Академията учебни мултимедийни презентации, тестове и DVD видео програми.