НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5436609 Картинка 8084346 Картинка 11598969 Картинка 4146749 Картинка 3646743 Картинка 9870640 Картинка 1724021 Картинка 4440945 Картинка 9501501 Картинка 1860309

Сектор Спортни шейниХонорувани преподаватели- преп. Калояна Тодорова

Сезон 2010

Специалност Спортни Шейни

НСА И ШЕЙНИ СПОРТЪТ В БЪЛГАРИЯ

Развитието и усъвършенстването на шейни спортът в България е цел, изискваща дългосрочен план на подготовка на специалисти в тази своеобразна област. Едва ли би било възможно осъществяването на подобен тип цели без помощта на Национална Спортна Академия. Със своята многообразна спортно - техническа база, това висше учебно заведение дава предпоставки за обучението на спортистите и затвърдяването им като развити в многобройни аспекти на физическата култура спортни деятели, занимаващи се с проблемите на спортните шейни.
С приемането на специалността Спортни шейни се осъществява възможността за канализиране и обособяване на информацията и придобитите спортно - технически умения в една спортна дисциплина, която дава широка възможност за прогресивна и възходяща посока на развитие. За спортната общественост в България, шейните, въпреки че са олимпийски спорт (шейните в улей), те са не достатъчно познат, а често пъти дори и непонятен спорт. Голям медиен интерес към шейните в улей се наблюдава единствено при участие на български състезатели в Олимпийските игри. През останалото време шейните страдат от слабо медийно отразяване. След като спортната дисциплина е в структурата на НСА, вече на този вид зимен спорт се дава възможност за по - висока гласност и популярност, най - вече в спортните среди.

Шейни в улей

Шейните в улей са високоскоростен атрактивен леден спорт. Включени са в програмата на Зимните олимпийски игри през 1964 Инсбрук, Австрия. Дисциплините са три: едноместни шейни мъже, едноместни шейни жени и двуместни шейни мъже.
Скоростта при спускане е в порядъка на 120 - 140 км/ч. Времеизмерването е с точност до 1 хилядна част от секундата. Голямо значение, при шейните в улей, се придава на аеродинамичния дизайн на шейната и на специфичната позиция и екипировка на атлета. Спускането се осъществява по специално изградено съоръжение, от прави участъци и виражи, притежаващо охладителна инсталация. България има участия на състезатели по шейни в три Зимни олимпийски игри.

 

Шейни на естествени трасета

Шейните на естествени трасета са спорт с динамична техника на управление. Пистата, върху която се извършва спускането е природнозаледена планинска местност. Състои се от прави участъци, “S” комбинации, леви и десни завои (без изкуствено задигане във вид на виражи). Оградена е от обезопазяващи мантинели. Шейната, както и спецификата на управление, са коренно различни от тези при улея. Плазовете са изключително остри и при плъзгането прорязват ледената повърхност, като така придават устойчивост на шейната и състезатезателя при завоите. Основен елемент, при техниката на естествени трасета, е намаляването на скоростта в определени участъци. Осъществява се чрез съприкосновението на шиповете на състезателните обувки, с леда.
В Народен парк Витоша е изградена писта за шейни на естествени трасета, в местността “Марина поляна” близо до хижа “Звездица”.

 

Шейни в България

Организираното провеждане на състезания по шейни в България се осъществява в началото на 70-те години. Българската федерация по шейни (БФШ, БФШУЕТ-Българска Федерация по Шейни Улей и Естествени трасета) се сформира през 1985 г. Тогава за първи път България взима участие в международни състезания по шейни в улей. БФШ е официален представител на организирания шейни спорт в България, член е на Международната федерация по шейни (FIL). Под ръководството на Българската федерация се провежда вътрешно първенство по шейни на естествени трасета за възрастовите групи: момичета, момчета; девойки младша въсраст, юноши младша възраст; девойки старша възраст, юноши старша възраст; жени и мъже.
Развиването на шейните като спортно усъвършенстване към НСА, се осъществява предимно чрез силови тренировки в спортни зали, както и с тренировъчни спускания по пистата за естествени трасета край хижа “Звездица”.

Петър Илиев - Зимни олимпийски игри
Торино 2006

Провеждане на специалност Шейни
- Народен парк Витоша, писта Звездица

Българска Федерация Шейни - БФШУЕТ , като структура се помещава в сградата на ДАМС.
Федерацията има за цел да развива шейни спортът в България и се
явява официално обвързана с Международната Федерация по Шейни - FIL (Federation
Internationale de Luge de course).

 

 
Facebook Twitter Share