НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11005514 Картинка 7987095 Картинка 3671878 Картинка 11243355 Картинка 691054 Картинка 115467 Картинка 9819223 Картинка 7462319 Картинка 12134766 Картинка 4893121

Сектор АвтомобилизъмПреподаватели- Доц. Димитър Илиев, доктор
Хонорувани преподаватели- Гл. ас. Владимир Илиев

Спортисти Треньори

Сектор “Автомобилен и мотоциклетен спорт”

Учебната дисциплина “Автомобилен и мотоциклетен спорт” е уникална за страните от Европейския съюз и води началото си от1958 год.,когато е създаден Сектор “Авто-мото”, като спомагателно звено във ВИФ “Георги Димитров” Целта е била да се даде възможност на кадрите на Института да придобият права за управление на автомобила и мотоциклета, които ръководството на учебното заведение далновидно е преценило ,че ще са необходими за бъдещата им работа като спортни специалисти.

За първи преподавател е назначен змс Йордан Топлодолски, изпълняващ през този период длъжноста държавен треньор по мотоциклетизъм. С организаторският си и педагогически опит той бързо успява да сформира треньорска школа към Института която през 1962 се преобразува в специалност “Треньор по мотоциклетен спорт”. Назначени са гл.ас. Димитър Михайлов и преподавателите Григор Тимчев, Астарджиев, Петър Антонов, всички бивши мотоциклетни и автомобилни състезатели. Повечето от учебниците по Мотоциклетизъм и Автомобилизъм по това време в нашата страна са дело на преподавателите от Сектора.

През седемдесетте години с масовизирането на автомобилния спрот у нас се разкрива и специалноста Автомобилен спорт. Интересът към нея е изключително голям от самото начало и до днес. В този период е назначен за преподавател и мс Владимир Илиев. От 1986 год след пенсионирането на гл.ас.Йордан Топлодолски ръководител на Сектора става гл.ас. Владимир Илиев. Своя принос за развитието на специалноста “Автомобилен и мотоциклетен спорт” имат и преподавателите Милчо Колчев, Тодор Глушков, Васил Илиев, Йордан Станойчев, както и механиците и организаторите Димитър Киров, Петко Петков, Георги Гълъбов, Петър Георгиев, Светослав Минев и Цветан Георгиев.

Вече близо петдесет години кадрите на Сектора участват активно в организацията и управлението на мотоциклетния, автомобилния и картинг спортове у нас. С част от техните имена са свързани и най престижните спортни постижения за България в моторните спортове. За специалистите и любителите на тези спортове е достатъчно да изброиме имената на Илия Чубриков, Димитър Василев, Стефан Георгиев, Петър Илиев, Димитър Бубов, Димитър Рангелов, Калчо Хинов, Радослав Богоев, Георги Петърнейчев,Райчо Сергиев, Иван Тонев, Николай Момчев, Илиян Топлодолски, Йордан Върбицалиев, Бойко Игнатов, Димитър Илиев, Крум Дончев и много други. Между първите завършили специалноста са Георги Янакиев - Председател на Съюза на автомобилистите в България и председател на Бългаската федерация по автомобилен спорт, Георги Пеев – дългогодишен треньор на националните отбори по Спидуей и понастоящем председател на съдийската комисия в БФМ.

Обучението по Автомобилен и мотоциклетен спорт в Национална спортна академия има за цел да изгради широкопрофилни специалисти по всички възможни аспекти на приложение на автомобилизацията в България. Красноречив факт е реализацията на завършилите специалността в системата на Минестерството на просветата, МВР, МНО, Министерството на транспорта, СБА, сдружения с нестопанска цел в областта на безопастността на движението и спорта, школи за начално и сигурно управление на МПС, частни фирми и представителства на търговски марки от автомобилния и мотоциклетен бранш. Не малко от тях се включиха с успех в обществено–политическият живот на страната, като кметове, общински съветници и членове на редица правителства. Безпорно най-големи възможности за реализация се разкриват в областта на моторните спортове. Болшинството от специалистите на сектора работят активно във федерациите по автомобилен, мотоциклетен и картинг спорт, като щатни служители, обществени деятели, собственици на спортни клубове, организатори на спортни прояви, съдии и др.

По време на обучението студентите придобиват знания, умения и навици за работа с подрастващи, начално обучение и високо спортно майсторство. Следят, изучават и прилагат положителни иновации в учебно-методическата и научно-изследователската теория и практика, както и повишават своята ерудиция в посочените направления. Студентите се научават да работят в екип с останалите спортни специалисти и да откриват в практиката многобройните допирни точки между моторните спортове и другите области на изява и стремеж към физическото и духовно съвършество на човека. Научават се да контролират и управляват действията си в условия на екстремални ситуации, каквито съпътстват моторните спортове. Свикват чрез усъвършенстване на двигателните си качества да управляват съвършено сили многократно превишаващи човешките възможности. В часовете по “Спортно усъвършенстване” те имат възможност да доразвият собствените си спортно-технически качества, а оттам и постиженията си.

Разпределението на часовето по семестри, по специалност, спортно усъвършенстване, учебно-методична практика , стажанска практика и изпититe са съгласно учебния план за “Треньорски факултет” при НСА.

Сектор “Автомобилен и мотоциклетен спорт” допринася за популяризиране на моторните спортове като организира много прояви свързани с масовия спорт, тестове на автомобили, мотоциклети, гуми, масла и други. Курсове за сигурно и безопастно управление на МПС, състезателно управление, каскадьорски умения, навигация съдийство и др. Високото спортно майсторство е също между първите цели.

Основен приоритет на специалистите от Сектора е връзката на спорта с безопастността на движението по улиците и пътищата.

Научно-изследователската дейност е изцяло подчинена на идеята за подобряване спортно-техническите качества на състезателите, организацията и управлението на тренировъчния процес, методиката на обучение и безопастността на движението.

 
Facebook Twitter Share