НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6584688 Картинка 6610619 Картинка 1136693 Картинка 4091866 Картинка 1156265 Картинка 5388593 Картинка 12193471 Картинка 7122106 Картинка 10268478 Картинка 8800964

Сектор ГолфВодещ преподавател: доц. Рени Дамянова, д.п.н

УЧЕБНА ПРОГРАМА (БАКАЛАВРИ)

МОДУЛ:

Голф

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Спорт и учител

КУРС:

III или IV

СЕМЕСТЪР:

6

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ:

30 часа

ECTS:

1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекците - доц. Рени Кр. Дамянова, д.п.н.
Водещи упражненията - доц. Рени Кр. Дамянова, д.п.н и г-н Алан Рогът член на Българска голф асоциация (Bulgarian Golf Association)

УЧЕБНИЦИ:

 1. “Ръководство по голф за бакалавърска и магистърска сперен в НСА” – Р.Дамянова. Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004,
 2. ISBN 954-718-130-0
 3. Правилник по голф
 4. (2004) – превод и науч. консултант – Р.Дамянова., .С.2001;
 5. Правилник по голф и Статут на аматьора (2004-2007)- Превод – Р. Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004
 6. , ISBN 954-718-134-3;
 7. Регламенти и Наредби на ЕГА и БГА.- подготвил Сб. Р.Дамянова Сб
 8. . Изд. БГА С.2005;
 9. Европейска хандикап система
 10. , българска версия (2004-2006)– превод доц. Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-133-5
 11. Ръководство по голф на Американската професионална асоциация – Рик Мартино, науч.консултант на превода – Р.Дамянова,Изд.къща Труд С.2004;
 12. ISBN 954-528-485-4
 13. Английско-Български терминологичен речник по голф – Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС
 14. С.2004 ISBN 954-718-135-1

ИЗПИТНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. 1. Устен теоретичен изпит – VІ или
 2. VII семестър
 3. 2. Тестови изпит по правилознание – VІ или
 4. VII семестър.
 5. 3. Практически изпит на елементитте на играта – VІ или
 6. VII семестър

АНОТАЦИЯ: Програмата е разработена въз основа на учебния план и е предназначена да определи обема и съдържанието от знания, умения и навици, които трябва да съдействат за оформянето на бъдещия иинструктор по голф. Програмата дава също и възможност да бъдат изучавани проблеми свързани със съдийството и администрирането на първенства и турнири по голф. Завършилите свободно избираемия СИП по голф в образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, специалност “Спорт” и “Учител”, получават лицензи съгласно нормативните изисквания на БГА, със следната категория - Инструктор по голф валиден за България.

Сем.

Име

Съдържание на модулна единица

Л

У

Текущ контрол

6

1. Теоре-тичен

1. Историческо развитие на играта – поява, аматьорски и професионален спорт, голф в България. Географско разпростране ние. Терминология.
2.
Архитектура на игрищата. Екипировка на играчите и на кедитата. Технически съоръжения
3. Етикет на играта.
4.
Основни познания за Правилника по голф
5. Видове хват. Фазова структура при изпълнение на основното махово движение (golfswing) и най-често допускани грешки

22


1
2

2

2

2

ТИ-2

6

2. 1П-НР на основните технически похвати

1. Видове хват
2. НР на основните движения с клъб 7.
3. ЗР на основното движение с клъб 7.
4. НР на началния удар с клъб 1
5. ЗР на началния удар с клъб1
6. НР на движенията с клъбовете за късата игра (сандвич, питчер, пътер). Отстраняване на най-често срещаните грешки – упражнения. Упражнения за загряване.
7. Тест

1
2
2
2
2
3
1

ПИ-2
Участие в турнира 3-4.06.2005 Св. София голф клуб

Легенда: П - практически модул; Т – теоретичен модул; Р – реферат; НР – начално разучаване; ЗР – задълбочено разучаване; ТИ – тестови изпит; ПИ – практически изпит; ПТИ - писмен теоретичен изпит.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА (МАГИСТРИ)

МОДУЛ

Голф

СПЕЦИАЛНОСТ

Спортна анимация

КУРС

5

СЕМЕСТЪР

IX

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовна

ОКС

Магистри

ХОРАРИУМ

15 часа

ECTS

0,5

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекците - доц. Рени Кр. Дамянова, д.п.н.;
Водещ упражненията - доц. Рени Кр. Дамянова,
д.п.н. и г-н Алан Рогът член на Българска голф асоциация (Bulgarian Golf Association)

УЧЕБНИЦИ:

 1. “Ръководство по голф за бакалавърска и магистърска степен в НСА” – Р.Дамянова. Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-130-0
 2. Правилник по голф (2004) – превод и науч. консултант – Р.Дамянова., .С.2001;
 3. Правилник по голф и Статут на аматьора (2004-2007)- Превод – Р. Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004 ISBN 954-718-134-3;
 4. Регламенти и Наредби на ЕГА и БГА.- подготвил Сб. Р.Дамянова Сб. Изд. БГА С.2005;
 5. Европейска хандикап система, българска версия (2004-2006)– превод доц. Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-133 -5
 6. Ръководство по голф на Американската професионална асоциация – Рик Мартино, Науч.консултант на превода – Р.Дамянова, Изд.къща “Труд” С.2004; ISBN 954-528-485-4
 7. Английско-Български терминологичен речник по голф – Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-135-1

ИЗПИТНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. 1. Тестови изпит по правилознание – IX семестър.
 2. 2. Практически изпит на елементитте на играта – IX семестър

АНОТАЦИЯ: Програмата е разработена въз основа на учебния план и е предназначена да определи обема и съдържанието от знания, умения и навици, които трябва да съдействат за оформянето на бъдещия спортен аниматор по голф. Програмата дава също и възможност да бъдат изучавани проблеми свързани със съдийството и администрирането на първенства и турнири по голф и създаването на програми за активен отдих на туристите, чрез занимания с голф.

Сем.

Име

Съдържание на модулна единица /МЕ/

Л

У

Текущ контрол

9

Теоретичен

1. Историческо развитие на играта – поява, аматьорски и професионален спорт, голф в България. Географско разпростране ние.Терминология. Архитектура на игрищата. Екипировка на играчите и на кедитата. Технически съоръжения.
2. Етикет на играта.
3. Основни познания за Правилника по голф
4. Видове хват. Фазова структура при изпълнение на основното махово движение (golfswing) и най-често допускани грешки

1
1
2

1

 

Тест –1

 

Практически упражнения

1.Видове хват.
2. НР на основните движения с клъб – 7
3. ЗР на основното движение с клъб 7.
4. НР на началния удар с клъб 1
5. ЗР на началния удар с клъб1.
6. НР на движенията с клъбовете за късата игра (сандвич, питчер, пътер). Отстраняване на най-често срещаните грешки – упражнения. Упражнения за загряване.
7. Тест

 

 

 

 

 

1

1
1

1

1
1
1

ПИ-2
Участие в турнира
3-4.06.2005 Св. София голф клуб

Легенда: П - практически модул; Т – теоретичен модул; Р – реферат; НР – начално разучаване; ЗР – задълбочено разучаване; ТИ – тестови изпит; ПИ – практически изпит; ПТИ - писмен теоретичен изпит.

 

 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share