НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3306942 Картинка 8545409 Картинка 9063703 Картинка 1522559 Картинка 2559054 Картинка 6567707 Картинка 9850247 Картинка 5620151 Картинка 6869484 Картинка 7479682

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Оттук можете да прегледате и/или изтеглите всички учебни планове и програми
за обучение по Лека атлетика

(Забележка: Трябва да имате инсталиран  Acrobat® Reader ® ,
за да можете да видите файловете)

Документи


Бакалаври Програми на катедра Лека атлетика в рамките на образователната степен “Бакалавър”.
Магистър Програми на катедра Лека атлетика в рамките на образователната степен “Магистър”.
Докторанти Програми на катедра Лека атлетика в рамките на образователната степен “Докторанти”.
Спортно усъвършенстване Програми на катедра Лека атлетика в рамките на спортното усъвършенстване.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share