НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4445745 Картинка 11391857 Картинка 11524512 Картинка 3440883 Картинка 7480470 Картинка 9843553 Картинка 3708068 Картинка 6269359 Картинка 4438242 Картинка 10315426

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Научно-изследователска работа в катедра Лека атлетика


Катедрената учебно-изследователска лаборатория се използва за учебно-програмни занятия, главно в магистърската степен, както и подпомага изследователската дейност на преподавателите и докторантите към катедрата.

Лабораторията има възможности да извършва изследвания по следните методики:

 

 1. 1.Изследване на максималната локална и регионална мускулна сила в изометричен режим за долни и горни крайници посредством тензометрична греда.
 2. 2.Изследване на взривната сила на долни и горни крайници (ергометрия на отскокливостта) посредством тензоплатформа и цифров отскокомер.
 3. 3.Изследване на силовата издръжливост в изокинетичен режим посредством дискретни степени на външно съпротивление (хидраджим).
 4. 4.Изследване на ускорението за определяне на скоростно-силовия потенциал в моделирани движения (акселерометрия).
 5. 5.Изследване на ъглов път, скорости и ускорения (гониометрия).
 6. 6.Изследване на управлението на усилията при моделирани, темпови движения заа силова издръжливост (тензо-ритмо-ергометър).

Освен за изследователските нужди на леката атлетика, катедрената лаборатория е в състояние да даде ценна информация за максималната сила, взривната сила и силовата издръжливост на спортисти от различни видове спорт в т.ч. да подпомогне контрола и усъвършенстването на тренировката във футбола, баскетбола, волейбола, хандбала и др. спортни игри, още повече, че научният потенциал на катедрата има опит и знания в работата за атлетическа кондиция в ред видове спорт.

План на научно-изследователската дейност на катедра “Лека атлетика” през 2005 г.

Цели:

 1. 1. Повишаване качеството на преподаване на учебния материал по лека атлетика в Национална Спортна Академия “Васил Левски”.
 2. 2. Създаване на възможности за самообучение и за самоконтрол на знанията за леката атлетика от страна на студентите;
 3. 3. Повишаване качеството на научното обезпечаване на учебно-тренировъчния процес в леката атлетика.

Задачи:

 1. 1. Разработване и апробиране в практиката на катедрени теми:
  Тема 1 - Електронна технология за обучение, самообучение и самоконтрол на знанията за леката атлетика;
  Тема 2 - Система за синхронизирано изследване на кинематичните и динамичните компоненти на техниката в лекоатлетическите дисциплини.
 2. 2. Провеждане на научни изследвания, свързани с техниката, тренировката, обучението и други аспекти на леката атлетика;
 3. 3. Подготовка за печат и издаване на бр. 4 на сп. “Лека атлетика и наука” с доклади от научната конференция на катедра “Лека атлетика” от 2004 г. и подбрани научни статии.
 4. 4. Организиране и провеждане на традиционната научна конференция “Лека атлетика и наука” на 17.05.2005 г.
 5. 5. Участие в традиционните дни на науката на НСА през м.май 2005 г.
 6. 6. Участие в Конгреса на Европейската асоциация на треньорите по лека атлетика през м. Октомври 2005 г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share