НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5236081 Картинка 4624442 Картинка 1600446 Картинка 7063606 Картинка 1116453 Картинка 8686656 Картинка 2284296 Картинка 5224599 Картинка 11470634 Картинка 628149

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентитеБивши преподаватели в катедра “Лека атлетика”
по реда на постъпването им на работа в катедрата:

Преподавател:

Година (от – до)

проф. Георги Караиванов

1942

проф. Живко Филипов

1943 – 1962

доц. Тодор Кънчев

1947 -

гл.ас. Митка Маркова

1948 – 1968

доц. Веселина Стоименова, д-р

1950 – 1988

ас. Борис Попов

1950 – 1953

доц. Атанас Коларов

1950 – 1983

ас. Александра Голчева

1952 – 1953

проф. Константин Жалов, д-р

1952 – 2000

доц. Йордан Кръстев, д-р

1953 – 1984

гл.ас. Петър Виденов

1953 – 1984

доц. Стефан Станчев

1953 – 1987

доц. Димчо Бъчваров

1954 – 1986

доц. Димитър Белберов, д-р

1954 – 1978

доц. Кирил Димитров, д-р

1956 - 1977

проф. Крум Рачев, дпн

1958  - 1976

доц. Константин Наков, д-р

1958 – 2000

проф. Георги Лазаров, дпн

1959 – 1996

проф. Януш Брогли, д-р

1959 – 1974

проф. Михаил Бъчваров, дпн

1960  - 2002

гл.ас. Тодор Артарски, д-р

1964 – 1991

проф. Георги Кабуров, д-р

1967 – 2000

проф. Иван Кадийски, д-р

1972 - 1982

доц. Милчо Миленски, д-р

1975 – 1999

гл.ас. Кирил Аладжов, д-р

1977 – 1986

ас. Георги Мечкаров

1982 – 1986

ас. Атанас Сарафов

1983 - 1984

гл.ас. Иван Петров

1986 – 1998

гл.ас. Недялко Недялков

1986 - 1998

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share