НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Доц. Юлиан Карабиберов, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Ива Димова, доктор
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентитеБивши преподаватели в катедра “Лека атлетика”
по реда на постъпването им на работа в катедрата:

Преподавател:

Година (от – до)

проф. Георги Караиванов

1942

проф. Живко Филипов

1943 – 1962

доц. Тодор Кънчев

1947 -

гл.ас. Митка Маркова

1948 – 1968

доц. Веселина Стоименова, д-р

1950 – 1988

ас. Борис Попов

1950 – 1953

доц. Атанас Коларов

1950 – 1983

ас. Александра Голчева

1952 – 1953

проф. Константин Жалов, д-р

1952 – 2000

доц. Йордан Кръстев, д-р

1953 – 1984

гл.ас. Петър Виденов

1953 – 1984

доц. Стефан Станчев

1953 – 1987

доц. Димчо Бъчваров

1954 – 1986

доц. Димитър Белберов, д-р

1954 – 1978

доц. Кирил Димитров, д-р

1956 - 1977

проф. Крум Рачев, дпн

1958  - 1976

доц. Константин Наков, д-р

1958 – 2000

проф. Георги Лазаров, дпн

1959 – 1996

проф. Януш Брогли, д-р

1959 – 1974

проф. Михаил Бъчваров, дпн

1960  - 2002

гл.ас. Тодор Артарски, д-р

1964 – 1991

проф. Георги Кабуров, д-р

1967 – 2000

проф. Иван Кадийски, д-р

1972 - 1982

доц. Милчо Миленски, д-р

1975 – 1999

гл.ас. Кирил Аладжов, д-р

1977 – 1986

ас. Георги Мечкаров

1982 – 1986

ас. Атанас Сарафов

1983 - 1984

гл.ас. Иван Петров

1986 – 1998

гл.ас. Недялко Недялков

1986 - 1998

 

??????? ??? Facebook Twitter Share