НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9448615 Картинка 11689593 Картинка 1987368 Картинка 5410617 Картинка 6291402 Картинка 11247601 Картинка 4535737 Картинка 11183426 Картинка 4409930 Картинка 11904931

Катедра Лека атлетика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Марин Гъдев, ДН


Преподаватели- Проф. Апостол Славчев, доктор; Проф. Марин Гъдев, ДН; Проф. Огнян Миладинов, ДН; Проф. Юлиан Карабиберов, доктор; Доц. Валентин Фильов, доктор; Доц. Ивайло Лазаров, доктор; Доц. Йозеф Брогли, доктор; Доц. Пламен Нягин, доктор; Доц. Румяна Карапетрова, доктор; Доц. Софка Попова, доктор; Гл. ас. Григор Гутев, доктор; Гл. ас. Ива Димова, доктор; Гл. ас. Петър Пеев; Гл. ас. Тереза Маринова, доктор; Ас. Борис Воденичаров, доктор; Ас. Ганка Иванова; Ас. Петя Петкова, доктор; Димитринка Шолева
Сектор Лека атлетика
Исторически бележки Учебни програми Бивши преподаватели Научна работа Литература Спортно усъвършенстване Спортен клуб КЛАСА Изтъкнати треньори Новини от катедрата Списание Помощни материали за студентите

Клуб Лека Атлетика при Спортната Академия (КЛАСА)

 

Основан на 04.XI.1991 година

Ръководство
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ с мандат 2002 – 2006 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ на клуба: Божидар Мирчев Шишков
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ в състав от 7 души, както следва:
Апостол Николов Славчев
Божидар Мирчев Шишков
Ганка Димитрова Иванова
Огнян Стоянов Миладинов
Петър Дончев Бонов
Паскал Паскалев Паскалев
Станка Калудова Миланова
КОНТРОЛЬОР на клуба: Стефан Георгиев Стойков

Повече информация ТУК или в собственият сайт на КЛАСА.

 

Документи


 
??????? ??? Facebook Twitter Share